UWAGA !!

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami "Lubelski Animals" uprzejmie informuje, że niestety bez własnej winy i wskutek oczywiście błędnych działań Sądu Rejestrowego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej straciło chwilowo status organizacji pożytku publicznego. W związku z tym w chwili obecnej nie istnieje możliwość przekazywania 1% podatku na cele Stowarzyszenia. Stowarzyszenie podjęło już stosowne kroki prawne zmierzające do uchylenia błędnych decyzji Sądu. Niestety procedury sądowe są długotrwałe, a sprawa jest w toku. Stowarzyszenie wyraża ubolewanie z tego powodu i przeprasza wszystkich swoich sympatyków.

Jednocześnie w związku z przedłużającymi się procedurami prawnymi Stowarzyszenie pozostaje bez środków na bieżącą działalność pochodzących z 1% podatku.

Dlatego też Stowarzyszenie uprzejmie prosi o wsparcie wszystkich swoich sympatyków i ludzi dobrej woli.